شرکت مهندسین مشاور ایده پرداز ارم
تماس با ما
051-38661047  و  38655088-051
و  12-38929710-051
زمان کار
شنبه - چهارشنبه : 7:20 تا 15:00
پنجشنبه 7:20 تا 13:00

اکرم شهیدی

اکرم شهیدی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد
  • کارشناس -کارشناس برنامه ریزی شهری در حوزه معاونت معماري و شهرسازي شهرداري مشهد
  • کارشناس – کارشناس برنامه ریزی شهری در طرح ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی شهر مشهد و اقدامات توانمندسازي اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازي شهري
  • مشاور- مطالعات طرح هادي روستاي “بازحوض سفلی” از شهرستان مشهد بخش رضویه
  • مدرس-  دانشگاه پیام نور واحد مشهد و تربت جام، از پاییز 1389 تا بهار 1394
  • ترجمه- ترجمه و چاپ 4 عنوان کتاب در حوزه های توسعه شهری پایدار و حکمروایی شهری
شماره های تماس

لینک ها
آدرس محل کار