شرکت مهندسین مشاور ایده پرداز ارم
تماس با ما
051-38661047  و  38655088-051
و  12-38929710-051
زمان کار
شنبه - چهارشنبه : 7:20 تا 15:00
پنجشنبه 7:20 تا 13:00

حمید رضا ذکاوتی

حمید رضا ذکاوتی

کارشناس ارشد فضای سبز(دانشجوی دکتری فضای سبز)

  • نماینده کارفرما – در رفوژمیانی خط یک قطار شهری مشهد در زمان احداث و بهره برداری
  • مشاور مدیرعامل  خط یک قطار شهری مشهد در فضای سبز و آبیاری تحت فشار
  • طراح – فضای سبز حد فاصل میدان حسین فهمیده تا میدان بار سپاد
  • طراح – فضای سبز حد فاصل میدان بار سپاد تا بازار گل فتح آباد
  • طراح –فضای سبز پارک خطی و موضوعی کاشمر
  • طراح– مطالعات فاز صفر و یک پارک جنگلی 100 هکتاری طرق
  • ناظر  –فضای سبز و آبیاری تحت فشار رفوژمیانی وکیل آباد خط یک قطار شهری مشهد
  • طراح و ناظر– فضای سبز دپوی شرق و غرب خط یک قطار شهری مشهد
  • ناظر– فضای سبز باغ ملک آباد
  • ناظر– ناظر مشاور کنترل پروژه ها ستاد در پروژه های فضای سبز معاونت ها، سازمان ها و مناطق شهرداری مشهد
شماره های تماس

لینک ها
آدرس محل کار