شرکت مهندسین مشاور ایده پرداز ارم
تماس با ما
051-38661047  و  38655088-051
و  12-38929710-051
زمان کار
شنبه - چهارشنبه : 7:20 تا 15:00
پنجشنبه 7:20 تا 13:00

محمد میرشاهی

محمد میرشاهی

کارشناس عمران

  • سرپرست نظارت – مهندسین مشاور تجیر
  • سرپرست نظارت – شرکت گام طرح ثامن
  • سرپرست نظارت – مهندسین مشاور آرمانشهر
  • سرناظر– مهندسین مشاور بهسازی و گسترش
  • سرناظر– مهندسین شهر طاش
  • طراح– مهندسین مشاور آداک
  • سرپرست کارگاه – شرکت پی رادان
  • کارشناس– اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی
  • کارشناس – شهرداری نیشابور
شماره های تماس

لینک ها
آدرس محل کار