شرکت مهندسین مشاور ایده پرداز ارم
تماس با ما
051-38661047  و  38655088-051
و  12-38929710-051
زمان کار
شنبه - چهارشنبه : 7:20 تا 15:00
پنجشنبه 7:20 تا 13:00

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

مدیران مهندسین مشاور ایده پرداز ارم

محمدعلی مهتدی تبریزی

کارشناس برق الکتروتکنیک

رئیس هیئت مدیره

زهره ابریشمی

کارشناسی ارشد معماری

مدیر عامل