شرکت مهندسین مشاور ایده پرداز ارم
تماس با ما
051-38661047  و  38655088-051
و  12-38929710-051
زمان کار
شنبه - چهارشنبه : 7:20 تا 15:00
پنجشنبه 7:20 تا 13:00

کارشناسان و کارشناسان ارشد

کارشناسان ارشد مهندسین مشاور ایده پرداز ارم

اسماعیل غفاری

دکترای عمران

اسد اسدی

کارشناس عمران

محمد میرشاهی

کارشناس عمران

مهدی صابری

کارشناس عمران

جمشيد قهرمانلو

کارشناس برق

اکرم شهیدی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

حمید رضا ذکاوتی

کارشناس ارشد فضای سبز
(دانشجوی دکتری فضای سبز)

محمدرضا سید حسین زاده

کارشناس مکانیک

اکرم قربانی

کارشناس ارشد محیط زیست

مرضیه آدمیان

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

نگار عضدی فر

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

         مهدیه عربشاهی دلوئی           

دکترای اقتصاد

فرزاد ناظم

کارشناس عمران

جواد باوفا

کارشناس نقشه برداری

محمدتقی اسعدی

کارشناس ارشد صنایع

نازی لاری

کارشناس ارشد معماری

غلامعلی بی مکر

کارشناس برق الکتروتکنیک

امین فرهمند

کارشناس ارشد مکانیک

میلاد خادم رضائیان

کارشناس ارشد مکانیک

      علیرضا کریمی خلیل آباد           

کارشناس ارشد ترافیک

داوود مختاری

کارشناس عمران

فاطمه رجبی

کارشناس مدیریت پروژه

محمد رجبی

کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

    ریحانه عباسی سرمزده    

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

محمد مهدی ابریشمی

کارشناس عمران

رضا مریمی

دکترای مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

غزاله پور معصومی

کارشناسی ارشد طراحی شهری

هانی الحسن باغی

کارشناسی برق

حسین باقرزاده یزدی

کارشناس عمران

یوسف طاهرزاده

کارشناس عمران

مجتبی عزیزالهی

کارشناس عمران

احسان حبیبی

کارشناس ارشد معماری