تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

زهره ابریشمی

طراحی سایت دپوي شرق قطار شهری مشهد

طراحی فضای سبز پشت ساختمان اداری قطار شهری مشهد

طراحی سایت ایستگاه غدیر قطار شهری مشهد

طراحی زیباسازی و بهسازی بولوار احمدآباد

طراحي مركز تحقيقات زيست محيطي شهرستان هاي سبزوار و سرخس( شركت ساختمانی بيندر)

مطالعات و طراحی زیباسازی و بهسازی خیابان دانشگاه

مطالعات و طراحي مراحل فاز اول و دوم دو پروژه مجموعه گردشگري بوستان وفا و مجتمع فرهنگي تفريحي بانوان (مهندسين مشاور نقش آژند مهر)

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد معماری 

سوابق خارج از شرکت مهندسین مشاور ایده پرداز ارم

نظارت مقيم ايستگاه خيام و ايستگاه امام خمینی قطار شهري مشهد (مهندسين مشاور گنو )

نظارت مقيم ایستگاه غدیر قطار شهري مشهد (مهندسان مشاور زيست كاوش)

نظارت مقيم دپوي شرق قطار شهري مشهد (مهندسان مشاور زيست كاوش)

نظارت مقيم مجتمع تجاري و اقامتي هانيه (مهندسان مشاور باوند)

نظارت مقيم زیبا سازی بولوار احمدآباد (مهندسان مشاور آرمانشهر)

نظارت مقيم هتل مدینه الرضا (مهندسین مشاورگروه ۴)