تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

محمد علی مهتدی تبریزی

محمدعلی مهتدی تبریزی

دبیر و کارشناس تبیین مشخصات فنی پله برقی های مشهد
نظارت مقيم در پروژه های مهندسین مشاور گسترش راه و ابنیه شرق و رمپ
مدرس- دانشگاه سجاد مشهد
بازرس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی
کمیته حقوقی و پیمان – عضو کمیته حقوقی و پیمان انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی
کارشناس پارکینگ های مکانیزه و پل های عابر پیاده مکانیزه
مدرک تحصیلی:  کارشناس برق الکتروتکنیک
 طراحی، ساخت و نظارت – تابلوهای برق (فشار ضعیف، فشار متوسط، PLC) پروژه WEP-88523-as نفت و گاز پارس جنوبی
مشاور مشاور عالی سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
کارشناس پارکینگ های مکانیزه و پل های عابر پیاده مکانیزه
طراح –  مرکز معاینه فنی خودرو مفتح (بزرگترین مرکز معاینه فنی خودرو کشور)
طراحی و ساخت – تابلوهای برق (فشار ضعیف، فشار متوسط، PLC و …) برج استانداری خراسان رضوی، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، صداوسیما تهران، شرکت توزیع برق کرمانشاه و هرمزگان