تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

پروژه ها

 • مطالعات و تحقیقات
 • مطالعات سه ایستگاه میدان حافظ، بوستان شاهین و میدان صبا خط ۳ قطارشهری مشهد
 • مطالعه مرکز کنترل ترافیک و سامانه های هوشمند تربت حیدریه
 • مطالعات بهسازی تقاطع ولیعصر (خواف) و چهار خیابان منتهی به آن در شهر تربت حیدریه
 • مطالعات بهسازی خیابان مطهری (گل) تربت حیدریه
 • مطالعات تقاطع های نمونه سجاد- بزرگمهر و سجاد- بهار مشهد
 • مطالعات محور شاهین فر (بازارچه سراب) مشهد
 • مطالعات ساماندهی و زیباسازی معبر سواره رو پیرامون میدان گنبد سبز و کوچه ثبت
 • مطالعات ساماندهی و بهسازی خیابان گاز مشهد
 • مطالعات ساماندهی و بهسازی خیابان های حر و مجیدیه مشهد
 • مطالعات ساماندهی و بهسازی محور سعدی مشهد
 • مطالعات ساماندهی و بهسازی بلوار های حجاب و ادیب مشهد
 • مطالعات ساماندهی و بهسازی پیاده رو معبر سواره رو محدوده راه آهن مشهد
 • مطالعات بهسازی و زیباسازی میدان شهدا تربت جام
 • مطالعات شهرک صنعتی مهتاب به مساحت ۳۲ هکتار
 • مطالعات تحقیقاتی ساندویچ پانل جهت ارائه دیتایلهای اجرایی به سفارش شرکت زرین فوم
 • مطالعات فاز اول و دوم طراحی پارک ترافیک
 • مطالعات فاز اول و دوم طراحی ساختمانهای اداری
 • مطالعه وضع موجود بولوار امام رضا (ع) و بولوار سجاد مشهد
 • مطالعات فاز اول و دوم بهسازی و زیباسازی پیاده روهای شهری بولوار امام رضا(ع) و بولوار سجاد مشهد
 • مطالعات طرح ساماندهی موتورسیکلت و دوچرخه در منطقه ثامن
 • طراحی شهری
 • طراحی سه ایستگاه میدان حافظ، بوستان شاهین و میدان صبا خط ۳ قطارشهری مشهد
 • طرح جامع شهر سرخس – اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
 • طرح تفصیلی تبلیغات شهری سطح شهر مشهد – سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
 • تهیه و تدوین طرح جامع و تفصیلی تابلوهای تبلیغاتی کیش- سازمان عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • طراحی بهسازی تقاطع ولیعصر (خواف) و چهار خیابان منتهی به آن در شهر تربت حیدریه – شهرداری تربت حیدریه
 • طراحی بهسازی خیابان مطهری (گل) تربت حیدریه – شهرداری تربت حیدریه
 • تهیه و تدوین طرح جامع و تفصیلی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تربت حیدریه – شهرداری تربت حیدریه
 • طراحی و ساماندهی تابلوهای معرف کاربری خیابان امام رضا – سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
 • طراحی مرکز کنترل ترافیک و سامانه های هوشمند تربت حیدریه
 • طراحی تقاطع های نمونه سجاد- بزرگمهر و سجاد- بهار مشهد – شهرداری مشهد
 • طراحی محور شاهین فر (بازارچه سراب) مشهد – شهرداری مشهد
 • طراحی ساماندهی و زیباسازی معبر سواره رو پیرامون میدان گنبد سبز و کوچه ثبت – شهرداری مشهد
 • طراحی ساماندهی و بهسازی خیابان گاز مشهد – شهرداری مشهد
 • طراحی ساماندهی و بهسازی خیابان های حر و مجیدیه مشهد – شهرداری مشهد
 • طراحی ساماندهی و بهسازی محور سعدی مشهد – شهرداری مشهد
 • طراحی ساماندهی و بهسازی بلوار های حجاب و ادیب مشهد – شهرداری مشهد
 • طراحی ساماندهی و بهسازی پیاده رو معبر سواره رو محدوده راه آهن مشهد – شهرداری مشهد
 • طراحی بهسازی و زیباسازی میدان شهدا تربت جام – شهرداری تربت جام
 • طراحی شهرک صنعتی مهتاب
 • طراحی بهسازی و زیباسازی پیاده روهای بولوار امام رضا (ع) – شهرداری منطقه ۸ شهرداری مشهد
 • طراحی بهسازی و زیباسازی پیاده روهای بولوار سجاد مشهد – معاونت معماری و شهرسازی شهرداری مشهد
 • طراحی پارک ترافیک سیدی و الهیه – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • طراحی پل عابر پیاده – اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان رضوی
 • طراحی پلهای عابر پیاده مکانیزه – سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
 • طرح ساماندهی موتورسیکلت و دوچرخه در منطقه ثامن
 • طراحی معماری و سازه
 • طراحی ساختمان اداری دانشکده شهید منتظری مشهد- دانشکده شهید منتظری مشهد
 • طراحی مرکز اسکان نصرت – شهرداری منطقه ۶ مشهد
 • طراحی پارکینگ طبقاتی جنت – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • طراحی ساختمان آموزشی- اداری پارک ترافیک الهیه- سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • طراحی مبلمان و تجهیزات شهری بولوار امام رضا(ع) – شهرداری منطقه ۸ شهرداری مشهد
 • طراحی مبلمان و تجهیزات شهری بولوار سجاد – معاونت معماری و شهرسازی شهرداری مشهد
 • طراحی شهرک صنعتی مهتاب
 • طراحی ساختمان اداری شرکت خوش نوش
 • ساختمان های اداری و نگهبانی واحد طرح و توسعه تولید ظروف بسته بندی شرکت زرین فوم
 • طراحی ساختمان های اداری و نگهبانی واحد طرح و توسعه تولید محصولات نوین ساختمانی شرکت زرین فوم نصر
 • طراحی معماری و سازه سه ایستگاه میدان حافظ، بوستان شاهین و میدان صبا خط ۳ قطارشهری مشهد
 • طراحی ساختمان اداری چاپ آرین
 • طراحی ساختمان اداری شرکت صنایع غذایی سحر
 • طراحی مرکز رفاهی و خدماتی شهرک صنعتی مهتاب
 • طراحی ساختمان اداری شرکت خاوران
 • طراحی تاسیسات الکتریکی، آبیاری و فضای سبز
 • طراحی تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی ، آبیاری تحت فشار و فضای سبز خیابان امام رضا (ع) سجاد
 • طراحی تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی ، آبیاری تحت فشار و فضای سبز پارکینگ طبقاتی جنت
 • طراحی تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی ، آبیاری تحت فشار و فضای سبز پارک الهیه و سیدی
 • طراحی تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی ، آبیاری تحت فشار و فضای سبز پارک چراغچی
 • طراحی کانون ها و فضاهای سبز محور شاهین فر (بازارچه سراب) مشهد
 • طراحی تاسیسات  الکتریکی و مکانیکی سه ایستگاه میدان حافظ، بوستان شاهین و میدان صبا خط ۳ قطارشهری مشهد