تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

پروژه ها

 • مطالعات و طراحی قسمت دوم مرحله اول و مرحله دوم معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی ناویژه ایستگاه های میدان حافظ، بوستان شاهین و میدان صبا خط ۳ قطارشهری مشهد – شرکت قطار شهری مشهد
 • انجام کلیه خدمات کنترل پروژه و نظارت برکلیه پروژه های اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • طراحی پل عابر پیاده- اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان رضوی
 • طراحی پارک خطی چراغچی ۲۵- شهرداری منطقه ۲ مشهد
 • انجام خدمات مشاوره طراحی -متره-برآورد وتهیه نقشه های اجرایی برای سه دستگاه پل عابر پیاده – اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان خراسان رضوی
 • تهیه و طراحی مشخصات فنی وارائه دفترچه محاسباتی جهت احداث پلهای عابر پیاده مکانیزه- سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی محور بلوار سجاد حدفاصل بزرگزاه آزادی تا خیام – معاونت شهرسازی شهرداری مشهد
 • طراحی فاز دو پیاده روسازی خیابان امام رضا – شهرداری منطقه ۸ مشهد
 • نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای پروژه بهسازی و زیبا سازی بلوار امام رضا – معاونت شهرسازی شهرداری مشهد
 • طراحی و محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه و معماری و تاسیسات ساختمان اداری – شرکت توسعه مسکن خاوران
 • طراحی فاز ۲ پارک ترافیک الهیه – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • مطالعه طراحی و بهسازی محور خیابان امام رضا – شهرداری منطقه ۸ مشهد
 • انجام کنترل پروژه و نظارت برپروژه های اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • انجام کلیه خدمات کنترل پروژه و نظارت برکلیه پروژه های اجرایی سازمان حمل ونقل و ترافیک مشهد – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • مطالعات و طراحی پلان جانمایی نگهبانی محوطه پارک ترافیک فضای سبز – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • خدمات مشاوره کنترل پروژه ستاد (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶) – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
 • خدمات مشاوره ای و تهیه و تدوین طرح تفصیلی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد – سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی فاز یک و دو ساختمان اداری و سایت دانشکده فنی و حرفه ای شهید محمد منتظری (متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصه) – دانشگاه فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد
 • طراحی کمپ اسکان نصرت واقع در شهرک شهید رجایی – شهرداری منطقه ۶ مشهد
 • ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی سامانه های حمل و نقل هوشمند و مرکز کنترل ترافیک تربت حیدریه – شهرداری تربت حیدریه
 • تهیه وتدوین طرح جامع و تفصیلی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تربت حیدریه – شهرداری تربت حیدریه
 • خدمات مشاوره ،طراحی ونظارت بر ساماندهی تابلوهای معرف کاربری و تبلیغاتی – سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد
 • انجام خدمات مشاوره جهت پشتیبانی تابلوهای شناسایی فعالیت و نام ساختمان – سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی بهسازی خیابان مطهری (گل) تربت حیدریه – شهرداری تربت حیدریه
 • انجام امور کنترل و نظارت بر پروژه های شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد – شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد
 • مطالعات و طراحی ساماندهی و بهسازی محور شاهین فر – شهرداری مشهد
 • ارائه خدمات نظارت بر پروژه های پیاده رو سازی سطح منطقه ثامن – شهرداری منطقه ثامن مشهد
 • انجام خدمات مشاوره، برای نظارت کارگاهی (فاز۳) پروژه بازسازی پیاده راه بازار شاهین فر – شهرداری منطقه هشت مشهد
 • مطالعات ساماندهی و زیباسازی محدوده گنبد سبز – شهرداری مشهد
 • انجام خدمات مشاوره برای طراحی پیاده رو خیابان گاز – شهرداری مشهد
 • انجام خدمات مشاوره، برای تهیه طرح نظارت کارگاهی پروژه ساماندهی و بهسازی محور شاهین فر( بازارچه سراب) – شهرداری منطقه هشت مشهد
 • مطالعه و طراحی المان های گل خانه بهار ۱۴۰۰ – سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد
 • انجام خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر اجرای پروژه سوله های بحران منطقه ده (شهید رفیعی ۱۷ و شاهد) – شهرداری منطقه ده مشهد
 • مطالعه و طراحی پیاده رو بلوارهای حر و مجیدیه – شهرداری مشهد
 • مطالعات ساماندهی محور سعدی تا حرم – شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی پیاده رو بلوار حجاب و ادیب – شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی بازسازی پیاده رو معبر سواره رو محدوده خط راه آهن – شهرداری مشهد
 • خدمات نظارت بر عملیات اجرایی ادامه کانال آب های سطحی انتهای مهر مادر، روستای زیرکن به کشف رود – شرکت قطار شهری مشهد
 • مطالعات شهرک صنعتی مهتاب به مساحت ۳۲ هکتار – شهرک صنعتی مهتاب
 • طراحی ساختمان های اداری و نگهبانی واحد طرح و توسعه تولید ظروف بسته بندی شرکت زرین فوم – شرکت زرین فوم
 • طراحی و نظارت پارکینگ طبقاتی جنت  – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • طراحی ساختمان اداری شرکت خوش نوش- شرکت خوش نوش
 • طراحی ساختمان اداری چاپ آرین – شرکت چاپ آرین
 • طراحی ساختمان اداری شرکت صنایع غذایی سحر – شرکت صنایع غذایی سحر

نمونه ای از پروژه های انجام شده

 • مطالعه و طراحی محور بلوار سجاد حدفاصل بزرگزاه آزادی تا خیام – معاونت شهرسازی شهرداری مشهد
 • نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای پروژه بهسازی و زیبا سازی بلوار امام رضا – معاونت شهرسازی شهرداری مشهد
 • مطالعه طراحی و بهسازی محور خیابان امام رضا – شهرداری منطقه ۸ مشهد
 • خدمات مشاوره ای و تهیه و تدوین طرح تفصیلی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد – سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد
 • تهیه وتدوین طرح جامع و تفصیلی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تربت حیدریه – شهرداری تربت حیدریه
 • طرح جامع شهر سرخس – اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
 • انجام خدمات مشاوره تدوین طرح تفصیلی تبلیغات محیطی و ساماندهی تبلیغات موجود در سطح جزیره زیبای کیش – شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • مطالعات و طراحی ساماندهی و بهسازی محور شاهین فر – شهرداری مشهد
 • مطالعات ساماندهی و زیباسازی محدوده گنبد سبز – شهرداری مشهد
 • انجام خدمات مشاوره برای طراحی پیاده رو خیابان گاز – شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی پیاده رو بلوارهای حر و مجیدیه – شهرداری مشهد
 • مطالعات ساماندهی محور سعدی تا حرم – شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی پیاده رو بلوار حجاب و ادیب – شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی بازسازی پیاده رو معبر سواره رو محدوده خط راه آهن – شهرداری مشهد
 • انجام کنترل پروژه و نظارت برپروژه های اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • انجام کلیه خدمات کنترل پروژه و نظارت برکلیه پروژه های اجرایی سازمان حمل ونقل و ترافیک مشهد – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • طراحی فاز ۲ پارک ترافیک الهیه – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • مطالعات و طراحی پلان جانمایی نگهبانی محوطه پارک ترافیک فضای سبز – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 • خدمات مشاوره کنترل پروژه ستاد (۱۳۹۳ – ۱۳۹۶) – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی سامانه های حمل و نقل هوشمند و مرکز کنترل ترافیک تربت حیدریه – شهرداری تربت حیدریه
 • مطالعه و طراحی بهسازی تقاطع ولیعصر (خواف) و چهار خیابان منتهی به آن در شهر تربت حیدریه – شهرداری تربت حیدریه
 • مطالعه و طراحی بهسازی خیابان مطهری (گل) تربت حیدریه – شهرداری تربت حیدریه
 • مطالعه، طراحی بهسازی و اصلاح هندسی میدان شهدا در شهر تربت جام – شهرداری تربت جام
 • انجام خدمات مشاوره پروژه طرح ساماندهی موتورسیکلت و دوچرخه در منطقه ثامن – شهرداری منطقه ثامن مشهد
 • مطالعات و طراحی ساماندهی و بهسازی محور شاهین فر – شهرداری مشهد
 • مطالعات ساماندهی و زیباسازی محدوده گنبد سبز – شهرداری مشهد
 • انجام خدمات مشاوره برای طراحی پیاده رو خیابان گاز – شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی پیاده رو بلوارهای حر و مجیدیه – شهرداری مشهد
 • مطالعات ساماندهی محور سعدی تا حرم – شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی پیاده رو بلوار حجاب و ادیب – شهرداری مشهد
 • مطالعه و طراحی بازسازی پیاده رو معبر سواره رو محدوده خط راه آهن – شهرداری مشهد