تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

انجام کلیه خدمات کنترل پروژه و نظارت برکلیه پروژه های اجرایی سازمان حمل ونقل و ترافیک مشهد

  • انجام کلیه خدمات کنترل پروژه و نظارت برکلیه پروژه های اجرایی سازمان حمل ونقل و ترافیک مشهد

عنوان پروژه:

انجام کلیه خدمات کنترل پروژه و نظارت برکلیه پروژه های اجرایی سازمان حمل ونقل و ترافیک مشهد

کارفرما:

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

دسته بندی : ترافیک و حمل و نقل, ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی