تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

خدمات مشاوره و کنترل پروژه ستاد

  • خدمات مشاوره و کنترل پروژه ستاد

عنوان پروژه: 

خدمات مشاوره و کنترل پروژه ستاد

کارفرما: 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد

دسته بندی : ترافیک و حمل و نقل, ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی, شهرسازی و طراحی شهری