تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

طراحی ایستگاه های میدان حافظ، بوستان شاهین و میدان صبا خط ۳ قطار شهری مشهد

  • طراحی ایستگاه های میدان حافظ، بوستان شاهین و میدان صبا خط ۳ قطار شهری مشهد

عنوان پروژه:

مطالعات و طراحی قسمت دوم مرحله اول و مرحله دوم معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی ناویژه ایستگاه های میدان حافظ، بوستان شاهین و میدان صبا خط ۳ قطارشهری مشهد

کارفرما:

شرکت قطار شهری مشهد

دسته بندی : ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

اشتراک گذاری :