تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

طراحی و نظارت پارکینگ طبقاتی جنت

  • طراحی و نظارت پارکینگ طبقاتی جنت

عنوان پروژه:

طراحی و نظارت پارکینگ طبقاتی جنت

کارفرما:

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

دسته بندی : ترافیک و حمل و نقل, ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

اشتراک گذاری :