تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

طراحی کمپ اسکان نصرت واقع در شهرک شهید رجایی – شهرداری منطقه ۶ مشهد

  • طراحی کمپ اسکان نصرت واقع در شهرک شهید رجایی – شهرداری منطقه ۶ مشهد

عنوان پروژه :

طراحی کمپ اسکان نصرت واقع در شهرک شهید رجایی

کارفرما:

شهرداری منطقه ۶ مشهد

دسته بندی : ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی