تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

طراحی کیوسک مطبوعات

  • طراحی کیوسک مطبوعات

کارفرما: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوده های کشاورزی شهرداری مشهد

دسته بندی : ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی, شهرسازی و طراحی شهری

اشتراک گذاری :