تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

طرح تفصیلی تابلوهای تبلیغاتی شهر مشهد

  • طرح تفصیلی تابلوهای تبلیغاتی شهر مشهد

عنوان پروژه:

خدمات مشاوره ای و تهیه و تدوین طرح تفصیلی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد

کارفرما :

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد

 

دسته بندی : شهرسازی و طراحی شهری

اشتراک گذاری :