تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

طرح ساماندهی موتورسیکلت و دوچرخه در منطقه ثامن

  • طرح ساماندهی موتورسیکلت و دوچرخه در منطقه ثامن

عنوان پروژه:

انجام خدمات مشاوره پروژه طرح ساماندهی موتورسیکلت و دوچرخه در منطقه ثامن

کارفرما:

شهرداری منطقه ثامن مشهد

 

دسته بندی : ترافیک و حمل و نقل