تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

مطالعات و طراحی ساماندهی و بهسازی محور شاهین فر

  • مطالعات و طراحی ساماندهی و بهسازی محور شاهین فر

عنوان پروژه: 

مطالعات و طراحی ساماندهی و بهسازی محور شاهین فر

کارفرما: 

شهرداری مشهد

دسته بندی : ترافیک و حمل و نقل, ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی, شهرسازی و طراحی شهری