تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

مطالعه طراحی و بهسازی محور خیابان امام رضا (ع)

  • مطالعه طراحی و بهسازی محور خیابان امام رضا (ع)

عنوان پروژه:

مطالعه طراحی و بهسازی محور خیابان امام رضا (ع)

کارفرما:

شهرداری منطقه هشت مشهد

دسته بندی : ترافیک و حمل و نقل, ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی, شهرسازی و طراحی شهری