تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

مطالعه و طراحی بهسازی تقاطع ولیعصر (خواف) و چهار خیابان منتهی به آن در شهر تربت حیدریه

  • مطالعه و طراحی بهسازی تقاطع ولیعصر (خواف) و چهار خیابان منتهی به آن در شهر تربت حیدریه

عنوان پروژه:

مطالعه و طراحی بهسازی تقاطع ولیعصر (خواف) و چهار خیابان منتهی به آن در شهر تربت حیدریه

کارفرما:

شهرداری تربت حیدریه

دسته بندی : ترافیک و حمل و نقل