تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

مطالعه و طراحی بهسازی خیابان مطهری (گل) تربت حیدریه

  • مطالعه و طراحی بهسازی خیابان مطهری (گل) تربت حیدریه

عنوان پروژه: 

مطالعه و طراحی بهسازی خیابان مطهری (گل) تربت حیدریه

کارفرما:

شهرداری تربت حیدریه

دسته بندی : ترافیک و حمل و نقل, ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی, شهرسازی و طراحی شهری