تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

مطالعه و طراحی فاز یک و دو ساختمان اداری و سایت دانشکده فنی و حرفه ای شهید محمد منتظری

  • مطالعه و طراحی فاز یک و دو ساختمان اداری و سایت دانشکده فنی و حرفه ای شهید محمد منتظری

عنوان پروژه:

مطالعه و طراحی فاز یک و دو ساختمان اداری و سایت دانشکده فنی و حرفه ای شهید محمد منتظری

کارفرما:

دانشگاه فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد

دسته بندی : ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی