تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

مطالعه و طراحی مجموعه ورزشی چند منظوره بوستان نصرت

  • مطالعه و طراحی مجموعه ورزشی چند منظوره بوستان نصرت

کارفرما: شهرداری منطقه ۶ مشهد

 

دسته بندی : ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

اشتراک گذاری :