تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

نظارت بر اجرای پروژه پیاده راه محور شاهین فر

  • نظارت بر اجرای پروژه پیاده راه محور شاهین فر

عنوان پروژه:

انجام خدمات مشاوره، برای نظارت کارگاهی پروژه بازسازی پیاده راه بازار شاهین فر

کارفرما: 

شهرداری منطقه هشت مشهد

 

دسته بندی : ترافیک و حمل و نقل, ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی, شهرسازی و طراحی شهری

اشتراک گذاری :